บริษัทพีอาร์ นิวส์เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น Tel. 099-292-9787

ดิจิทัลพีอาร์, พีอาร์ดิจิทัล, บริษัทพีอาร์ดิจิทัล, รับทำพีอาร์ดิจิทัล, รับทำพีอาร์ออนไลน์ออฟไลน์, DigitalPR , PRDigital

หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy เปิดหลักสูตร “ TEN X ” รุ่นที่ 1 อย่างเป็นทางการ

    หลักสูตร TEN X มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เห็นภาพรวมและความสำคัญของการทำ Total Transformation เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตในยุค Disruption

    หลักสูตร TEN X เจาะลึกเนื้อหาใน 4 มิติ ได้แก่ Mega Trends & Global Forces, Business & Digital Transformation, People & Culture Transformation และ Leadership Transformation โดยไฮไลท์สำคัญ คือการทำ Project Transformation จากกรณีศึกษาจริงให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ 2 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ณ สำนักงานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป(KBTG) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานหลักสูตร TEN X

หลักสูตร TEN X มีผู้บริหารจากภาครัฐ ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำกว่า 120 คนที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม โดยมีระยะเวลาการอบรม 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 17 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามข้อมูลของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่

https://tenx.utcc.ac.th/  
https://www.facebook.com/tenx.utcc

ติดต่อเราผ่านฟอร์ม

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 90/138 ม.2 ซ. ฟลอราออคิด 4/1 ถ. สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530