Entries by News Perfect

About News Perfect

NewsPerfect l นิวส์เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น บริการงานด้าน ประชาสัมพันธ์ พีอาร์ (PR) จัดงานแถลงข่าว เพื่อการสร้างแบรนด์ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานด้านการทำประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนงาน กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การทำประชาสัมพันธ์

Find more about me on:

Here are my most recent posts

งานแถลงข่าว พูดจาหาทางออกประเทศไทย 17/5/56 nation

http://www.newsperfect.co.th/ NewsPerfect นิวส์เพอร์เฟค […]โฆษณา VS ประชาสัมพันธ์

โฆษณากับประชาสัมพันธ์ต่างกันอย่างไร? ที่ผ่านมา โฆษณากับ […]