บริษัทรับทำพีอาร์ (PR)
บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
จัดงานแถลงข่าว เพื่อการสร้างแบรนด์

บริษัทรับทำพีอาร์ (PR) บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว เพื่อการสร้างแบรนด์
ติดต่อ 0624-9090-99 E-mail : yodying@newsperfect.co.th , pr@newsperfect.co.th

เกี่ยวกับ นิวส์ เพอร์เฟค

นิวส์ เพอร์เฟคฯ ก่อตั้ง ตุลาคม 2540
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นในการทำงานเพียงอาชีพเดียว
แม้จะล้มลุก คลุกคลาน รุ่งโรจน์ ตามลูกค้า และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
..เราก็ไม่เคยล้มเลิก..

เพราะเราเชื่อว่า การสื่อสาร ในทุกสภาวะเป็นสิ่งจำเป็น

งานประชาสัมพันธ์

จักรวาล Digital Marketing กว้างใหญ่ไพศาล
เกินกว่าบริษัทหนึ่งบริษัทใดจะผูกขาดความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกศาสตร์ได้

เราจึงโฟกัสตัวเองไปในศาสตร์ที่เรามีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ นั่นคือ PR
ทั้งแบบ Digital PR และ Traditional PR

โดยมี Content เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการทั้งหมด

Play Video

บริการของเรา

Digital PR

​PR Content
​Website Content
​​Facebook Content
​YouTube Content
​Twitter Content
​Instagram Content
Influencer Content
​Mentions Content
​Crisis Content

Digital PR

​PR Content
​Website Content
​​Facebook Content
​YouTube Content
​Twitter Content
​Instagram Content
Influencer Content
​Mentions Content
​Crisis Content

Traditional PR

​Press Conference
​Photo Caption
​Press Release
Press Visit
Press Tour
Campaign
​​Interview
Scoop
​CSR

Traditional PR

​Press Conference
​Photo Caption
​Press Release
Press Visit
Press Tour
Campaign
​​Interview
Scoop
​CSR

Social Media Listening

Big DATA
Industry Overview
TOP 10 Competitor
Keywords
Channel
KPI Target

Social Media Listening

Big DATA
Industry Overview
TOP 10 Competitor
Keywords
Channel
KPI Target

Monitor Clipping

Newspaper
Radio
T.V.

Monitor Clipping

Newspaper
Radio
T.V.

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ Content เป็นตัวหลัก ในการขับเคลื่อนแบรนด์ของตนเอง
ให้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมที่คุณอยู่ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการทำงาน

SWOT Content
1
Create Content
2
Select Channel
3
SLT & Monitor
4
0
Websites & Newspaper
0
Social Media

สนใจรายละเอียดขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ลูกค้าของเรา

และอีกกว่า 0 บริษัท